อบรมโซล่าเซลล์ รุ่น 162
การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานงานโซล่าเซลล์

* โซล่าเซลล์ ทำไฟใช้เองฟรี ! 30 ปี ด้วยตนเองไม่ต้องรอพึ่งใคร คืนทุน 1-3 ปี
* ค่าไฟแพง ทนจ่ายแพงทำไม ลดค่าไฟหลักหมื่น-แสน-ล้านบาท/ปี
*
* โซล่าเซลล์ ทำไฟใช้เองฟรี ! 30 ปี ด้วยไม่ต้องรอพึ่งใคร คืนทุน 1-3 ปี
* ค่าไฟแพง ทนจ่ายแพงทำไม ลดค่าไฟหลักหมื่น-แสน-ล้านบาท/ปี
อบรม/สัมมนา/เรียนแผงโซล่าเซลล์ เถ้าแก่โซล่าเซลล์
หลักสูตร: การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ รุ่น 162 (เปิดรับ)
หนทางสู่อาชีพใหม่ ต่อยอดอาชีพเดิม สร้างรายได้ลดรายจ่าย
ไม่เริ่มต้นวันนี้ถือว่าพลาดอย่างแรง ! โซล่าเซลล์ พลังงานทดแทนฟรี